Kvin­de dræbt i so­lou­lyk­ke på mo­tor­vej

BT - - NYHEDER -

En 63- årig kvin­de mi­ste­de li­vet i går, da hun kør­te galt på Kø­ge Bugt Mo­tor­vej­en mel­lem Is­høj og Val­lens­bæk. Ulyk­ken ske­te kort ef­ter klok­ken 11.30, op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti. Iføl­ge vagt­chef Leif Bon­de for­tæl­ler øjen­vid­ner, at kvin­den kom kø­ren­de i over­ha­lings­ba­nen med nor­mal ha­stig- hed, da hun plud­se­lig kryd­se­de al­le tre spor og tør­ne­de ud i ra­bat­ten. Da po­li­ti­et kom frem, fandt de hen­de død i bi­len.

» Vi kan ik­ke ude­luk­ke, at hun har få­et et il­de­be­fin­den­de, men vi ved det ik­ke med sik­ker­hed end­nu, « si­ger vagt­che­fen.

In­gen an­dre bi­ler var in­vol­ve­ret i ulyk­ken, og kvin­den var ale­ne i sin bil. BNB

Den foru­lyk­ke­de bil væl­te­de om­kuld i ra­bat­ten.

Fo­to: Mat­hi­as Øgen­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.