’’

BT - - NYHEDER - BTINTERN BTINTERN - ka­ren west læ­ser­fo­to de­bat

Det al­ler­mest ke­de­li­ge er, at nog­le fe­mi­ni­ster sta­dig vil se kvin­den som of­fer, og dér står jeg to­talt af

Ka­ren West, med­for­fat­ter til den før­ste ud­ga­ve af ’ Kvin­de kend din krop’, for­tæl­ler om, hvor­for hun tø­ver med at kal­de sig ’ fe­mi­nist’,

i Jyl­lands- Po­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.