Le­je­de som­mer­hu­se hit­ter

BT - - NYHEDER -

2014 blev et re­kordår for som­mer­hus­ud­lej­nin­gen i Dan­mark. 557.542 fe­ri­eu­ger blev sid­ste år ud­le­jet, og så man­ge fe­ri­eu­ger er al­drig tid­li­ge­re ble­vet ud­le­jet her­hjem­me på et en­kelt år. Det vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Me­get ty­der på, at re­kor­den kan bli­ve over­gå­et i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.