Mand fik bank i sin lej­lig­hed

BT - - NYHEDER -

En 34- årig mand blev ved mid­nat­s­tid nat­ten til i går ud­sat for et groft over­fald. To un­ge træng­te ind i man­dens lej­lig­hed i Ka­lund­borg og over­faldt ham med ad­skil­li­ge slag og spark. Po­li­ti­et blev hur­tigt til­kaldt, og da de nå­e­de frem, stak en 16- årig dreng af fra lej­lig­he­den. Det sam­me gjor­de en 18- årig mand. Kort ef­ter blev de beg­ge an­holdt. De an­hold­te blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.