’’

BT - - NYHEDER - René Ek­ke­lund Jør­gen­sen

Han fa­rer ud fra po­li­ti­går­den, træk­ker sit tje­ne­ste­vå­ben og sky­der tre gan­ge di­rek­te mod mig på ty­ve me­ters af­stand

» I am­bu­lan­cen sad der en be­tjent. Jeg spurg­te ham: Hvad er der sket med mig. Han sag­de: Ved du ik­ke det. Du er ble­vet skudt, og så gri­ne­de han, men det er sgu da ik­ke no­get at gri­ne ad, « si­ger René Ek­ke­lund Jør­gen­sen.

’ Det har smadret mit liv’

Da en læ­ge hav­de fjer­net kug­len og ren­set sår­et, blev René Ek­ke­lund Jør­gen­sen kørt til de­ten­tio­nen. Da­gen ef­ter blev han frem­stil­let i et grund­lovs­for­hør, men ret­ten fandt, at der ik­ke var grund­lag for at va­re­tægts­fængs­le ham, og han blev ik­ke si­den sig­tet for no­get. I dag må han le­ve med de va­ri­ge mén, han har få­et ef­ter sku­depi­so­den.

» Jeg er fø­lel­ses­løs i mit ben fra skud­sår­et og ne­d­ef­ter. Jeg har post- trau­ma­tisk stress og går til psy­ko­log hver tirs­dag. Jeg ta­ger smer­testil­len­de me­di­cin, be­ro­li­gen­de me­di­cin og og angst­dæm­pen­de me­di­cin. Det har smadret mit liv, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.