’ ’

BT - - NYHEDER - Mette Grith Stage, for­sva­rer for be­tjen­ten

Det er selv­føl­ge­lig ik­ke no­gen rar op­le­vel­se for ham, det si­ger sig selv. Det er al­drig sjovt at væ­re til­talt, og slet ik­ke når man er po­li­ti­be­tjent

Det er før­ste gang si­den 2010, at en sag om en po­li­ti­mands brug af tje­ne­stepi­sto­len skal be­hand­les i en rets­sag. Den se­ne­ste sag blev af­slut­tet i april 2010, hvor en 45- årig po­li­ti­as­si­stent ved Ret­ten i Hol­bæk var til­talt for at ha­ve skud og dræbt 36- åri­ge Mi­cha­el Nielsen, der før­te en stjå­let bil. Ret­ten kom frem til, at be­tjen­ten hand­le­de i lov­ligt nød­vær­ge, da han aff yre­de pi­sto­len, og han blev der­for fri­kendt.

mela og jvl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.