GULD­KY­STEN

At kø­be som­mer­hus. Ba­de­by­en til­træk­ker tren­dy jet­set­te­re

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 16. MARTS 2015

BLOK­HUS

TISVIL­DE­LE­JE

En BMW tril­ler gen­nem den vin­ter­stil­le Tisvil­de Ho­ved­ga­de. I en ny un­der­sø­gel­se fra Bo­liga top­per Tisvil­de­le­je det nord­s­jæl­land­ske bo­lig­mar­ked med de hø­je­ste kva­drat­me­ter­pri­ser. Fo­tos: David Leth Wil­li­ams

m2 pris: 19.262 kr.

m2 pris: 19.387 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.