Fem go­de hjer­te­råd TJEK DIT KO­LESTE­ROL

BT - - SUNDHED -

Du kan ik­ke selv mær­ke, om du har for­hø­jet ko­leste­rol. Der­for er det vig­tigt at få det må­lt hos læ­gen. Mæng­den af ko­leste­rol i blo­det kan bli­ve for høj, hvis man spi­ser mæt­tet fedt el­ler er fy­sisk inak­tiv. Men det kan og­så væ­re ar­ve­ligt be­tin­get. Mæt­tet fedt fin­des f. eks. i smør og hård mar­ga­ri­ne. Det sam­le­de ko­leste­rol­tal bør ik­ke over­sti­ge 5,0 mmol/ l. åre­forsnævring, end hvis du ik­ke ry­ger. Ryg­ning pres­ser pul­sen op og får pulsår­er­ne til at træk­ke sig sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.