UND­GÅ STRESS

BT - - SUNDHED -

En ræk­ke stu­di­er vi­ser, at lang­va­rig stressbe­last­ning og de­pres­sion øger ri­si­ko­en for at få pro­ble­mer med hjer­tet. Det skyl­des, at stress på­vir­ker kredslø­bet. Det kan fø­re til høj puls og højt blod­tryk, øget ind­hold af for­skel­li­ge fedt­stof­fer i blo­det og øget ak­ti­ve­ring af blo­dets ev­ne til at størk­ne.

Kil­de: Hjer­te­for­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.