NED MED BLOD­TRYK­KET

BT - - SUNDHED -

Det er vig­tigt, at tryk­ket kom­mer ned, of­te ved at ta­ge me­di­cin, og at du re­gel­mæs­sigt får det må­lt. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler, at blod­tryk­ket ik­ke over­sti­ger 140/ 90 hos ra­ske per­so­ner. Hos men­ne­sker med hjer­te­syg­dom­me el­ler hos folk med di­a­be­tes, ny­re­syg­dom el­ler hjer­tesvigt må det ik­ke over­sti­ge 130/ 80.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.