BRUG KROP­PEN

BT - - SUNDHED -

Uden mo­tion sti­ger din ri­si­ko for at få hjer­te- og hjer­ne­blod­prop. Kom­mer du i gang med at be­væ­ge dig, kan du ned­sæt­te din ri­si­ko med over 30 pro­cent. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler, at du be­væ­ger dig mindst en halv ti­me hver dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.