’’

BT - - NYHEDER - Ka­tri­ne Aakjær Nielsen.

Vi blev ved med at gå og ven­te på den dér alt­om­slut­ten­de kær­lig­hed. Den kom ba­re al­drig

Al­li­ge­vel vi­ste det sig, at kær­lig­he­den ik­ke var stærk nok, da de blev hver­dagskæ­re­ster. Det af­slø­rer Jakob Bay end­kæ­re­ster. Og det gjor­de det svært for os at be­va­re gni­sten, « for­kla­rer Jakob Bay til BT.

For det var nem­lig ik­ke kun Ka­tri­nes hjemve og længsel ef­ter hjem­by­en, der gjor­de, at par­ret for godt halvan­den må­ned si­den måt­te ka­ste hånd­klæ­det i rin­gen ef­ter fle­re se­ri­ø­se sam­ta­ler og par­te­ra­pi.

Kær­lig­he­den ude­blev

Den helt sto­re kær­lig­hed, som de beg­ge så stærkt hav­de øn­sket sig, og som var år­sag til, at de sid­ste år meld­te sig til tv- eks­pe­ri­men­tet, ude­blev sim­pelt­hen.

» Vi blev ved med at gå og ven­te på den dér alt­om­slut-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.