’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Sø­ren­sen

Hun har bo­et gra­tis hos mig i al­le de år, vi var sam­men. Jeg har for­sør­get hen­de, for­di hun ik­ke har haft et ar­bej­de

Den fo­rel­ske­de mands ven­ner og fa­mi­lie fi k ret. Eft er fem års sam­liv gik æg­te­ska­bet i styk­ker, og den bit­re pengestrid gik i gang. Pe­ter Sø-

» Min virk­som­hed var man­ge pen­ge værd, så jeg syn­tes, det var uret­fær­digt, hvis hun skul­le ha­ve halv­de­len. Det var jo mig, der hav­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.