FRANK­RIG

BT - - NYHEDER -

Det jø­di­ske su­per­mar­ked, hvor fi re men­ne­sker blev dræbt un­der ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris, åb­ne­de dø­re­ne igen i går. Un­der at­ten­ta­ter­ne i Pa­ris blev 12 men­ne­sker dræbt på og ved sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­dos re­dak­tion 7. ja­nu­ar, og mens po­li­ti­et jag­te­de ter­r­o­ri­ster­ne, tog en an­den ter­r­o­rist gids­ler i det jø­di­ske su­per­mar­ked. Su­per­mar­ke­det genåb­ne­de med nyt per­so­na­le, da de, der var til ste­de un­der ter­r­or­an­gre­bet, sta­dig er ved at kom­me sig oven på de vold­som­me be­gi­ven­he­der. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.