Fil­men var som

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

OP­TA­GEL­SE

For Gu­stav Dy­ekjær Gie­se og de an­dre un­ge ta­len­ter, der ud­gør det lil­le kom­pag­ni cy­kel- sol­da­ter i ’ 9 april’ var det som en mi­ni­ud­ga­ve af mi­li­tær tje­ne­ste, for­tæl­ler den 21- åri­ge sku­e­spil­ler til BT.

» Jeg har al­drig væ­ret i mi­li­tæ­ret, og det har de an­dre dren­ge i fil­men hel­ler ik­ke. Da vi kom der­ned ( på fi­re ugers op­ta­gel­se i Bu­da­pe­st. red.), var det næ­sten som at kom­me på en lang hård øvel­se. Vi hav­de 12- ti­mers op­ta­ge­da­ge med lan­ge bus­tu­re frem og til­ba­ge, og det var op klok­ken fem om mor­ge­nen og sent hjem.

» Det var i det he­le ta­get me­get kræ­ven­de og me­get ka­o­tisk. Men det end­te med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.