Bik­s­tok er til­ba­ge med stok­ken - fe­sten fort­sæt­ter

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ Ura­ni­um’ Bik­s­tok Røgsystem ***** *

ab­so­lut in­gen nytænk­ning på Bik­s­tok Røg­sy­stems nye ep ’ Ura­ni­um’, der udkommer i dag. Men hold da k..., hvor det svin­ger.

Al­le­re­de i 60er­ne fe­ste­de Bob Mar­ley til de fæn­gen­de ryt­mer. Sidst i 70er­ne tog The Clash og an­dre ar­ven op. Og i 2003 gav de dan­ske fest­kon­ger i Bik­s­tok Røgsystem så gen­ren en ny dansk vin­kel med so­ci­al­re­a­li­sti­ske festsan­ge som ’ Fa­brik’ og det føl­gen­de al­bum, ’ Over stok og sten’.

Må­ske er du død

I mel­lem­ti­den har Bik­s­tok i dén grad få­et føl­ge­skab af an­dre frem­ra­gen­de dan­ske reg­ga­e­nav­ne som f. eks. Djä­mes Braun. Men in­gen for­dan­sker ru­ba­dub- og dan­ce­hall- gen­ren som ’ Stok­ken’. Og hvis du kan sid­de stil­le til nye san­ge som ’ 80er­ne’, ’ Ura­ni­um’ og ’ Spø­gel­ser’, så bør du tjek­ke din puls... må­ske er du død.

Si­den det sto­re gen­nem­brud gik der så lidt ged i ke­mi­en i grup­pen. I fl ere år tal­te de stort set ik­ke sam­men. Men det pro­blem er ty­de-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.