’’

BT - - KULTUR -

Mark Knop­fl er om si­ne gam­le ven­ner fra Di­re Straits, der sta­dig op­træ­der med de gam­le san­ge

» De stak­ler. Det var i hvert­fald ik­ke no­get for mig. «

Og det kan han sag­tens si­ge.

En mas­se på hjer­te

I en al­der af 65 år har Mark Knop­fl er nem­lig sta­dig en mas­se på hjer­te. Og al­le ti gu­i­tar­fi ngre fun­ge­rer i dén grad.

På den før­ste sing­le ’ Be­ryl’ fra det nye al­bum be­vi­ser Knop­fl er, at han sta­dig godt kan le­ve­re en fæn­gen­de po­p­sang, med pep­pet om­kvæd og klok­ke­klar le­ad- gu­i­tar.

Men det er be­stemt ik­ke hitliste- po­ten­ti­a­let, der do­mi­ne­rer på Knop­fl ers ot­ten­de so­lo­al­bum. Op­le­vel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.