KLAS­SI­KE­REN: Marks mester­værk

BT - - KULTUR -

MAN­DAG 16. MARTS 2015

Ti­tel: ’ Bro­t­hers in Arms’. Kunst­ner: Di­re Straits. År: 1985

MARK KNOP­F­LERS nye al­bum ’ Tra­ck­er’ er ene og ale­ne ind­spil­let på gam­mel­dags bånd­op­ta­ger - ana­logt ud­sty r. For 30 år si­den var han og Di­re Straits blandt de før­ste til at ind­spil­le og ud­gi­ve di­gi­talt ( cd). Det er dog ik­ke ly­den, men de fan­ta­sti­ske san­ge, der gør al­bum­met så hold­bart. Min fa­vo­rit er ’ Your La­test Tri­ck’ og ’ Why Wor­ry’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.