3x

BT - - TV -

THIR­TE­EN Den 13- åri­ge pæ­ne pi­ge Tra­cy vil ger­ne væ­re sej og f øl­ger der­for den po­pu­læ­re Evie ind i hen­des ver­den af sex og stoff er. Snart er hun imid­ler­tid på kant med si­ne gam­le ven­ner og ik­ke mindst sin mor, Mela­nie. DA­NI­EL­LE STE­EL - HJER­TE­BAN­KEN Adrian og Ste­ven er det per­fek­te par. Men da Adrian bli­ver gravid, kræ­ver Ste­ven, at hun får en abort.

Kl. 13.20

Kl. 12.55

Hol­ly Hun­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.