3x

BT - - TV -

AS­SAS­SI­NA­TION GA­MES Bra­zil er en le­je­mor­der, der er vil­lig til at på­ta­ge sig en­hver op­ga­ve. Fl­int opgav job­bet som le­je­mor­der, da hans ko­ne brutalt blev over­fal­det. De to slår sig mod­vil­ligt sam­men for ik­ke at en­de som of­re. GLIM­MER MAN Ja­ck er en uor­to­doks newy­or­ker- strø­mer. Han bli­ver for­fl yt­tet til Los An­ge­les, hvor han skal hjæl­pe med at opkla­re et mord.

Kl. 23.40

Kl. 22.00

J. C. Van Dam­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.