’’

BT - - SPORTEN - Jakob Høy­er

For­hand­lings­hol­det, der var de­r­in­de, var helt om­tum­le­de og fuld­stæn­dig for­bløff ede

og fuld­stæn­dig for­bløff ede over det, der li­ge plud­se­lig kom på ba­nen, « ly­der det fra Jakob Høy­er, der til TV2 News i aft es op­ly­ste, at det er to­cif­ret mil­li­onbe­løb, der skil­ler par­ter­ne.

Klar til at for­hand­le

Hos Spil­le­for­e­nin­gen af­vi­ser for­mand Thomas Lin­d­rup i en pres­se­med­del­el­se, at for­hand­lin­ger­ne er brudt sam­men.

» Spil­ler­for­e­nin­gen er klar til at for­hand­le vi­de­re i mor­gen, som vi op­rin­de­ligt har aft alt. Det var så­dan set og­så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.