DET LET­TE­DE

Brønd­by- træ­ner Thomas Frank ro­ste sin le­del­se oven på den vig­ti­ge og for­lø­sen­de sejr over OB

BT - - SPORTEN -

MMAANNDDAAGG 1 166. M. MARATRST 2S0 210515 lød det fra Frank, der lig­ne­de en mand, der var let­tet – præ­cis li­ge som tå­gen.

» Jeg har he­le ti­den haft ar­bejds­ro. Men for omver­de­nen er det ek­stremt vig­tigt, at le­del­sen har væ­ret ude at sig­na­le­re ’ ro på’. Jeg skal ik­ke kun­ne si­ge, hvor­dan hver en­kelt spil­ler tæn­ker. Men det be­ty­der no­get at skær­me på den må­de, « sag­de Brønd­by­t­ræ­ne­ren.

Thomas Frank, der måt­te und­væ­re en syg Da­ni­el Ag­ger mod fyn­bo­er­ne, kan nu se frem til en uge med end­nu me­re ar­bejds­ro, in­den han næ­ste søn­dag igen le­der Brønd­by i kamp. For der skul­le væ­re go­de mu­lig­he­der for den sti­me, han så vold­somt tør­ster eft er at kom­me ind i. Næ­ste mod­stan­der er så­le­des FC Vestsjæl­land, der ik­ke ba­re lig­ner en sik­ker nedryk­ker, men og­så har for­å­rets før­ste po­int til go­de.

Te­emu Puk­ki ( th.) spil­le­de en stor kamp for Brønd­by og un­der­stre­ge­de sin ind­sats med sit holds 2- 0- scor­ing i an­den halv­leg. OBe­ren i bag­grun­den er Hå­kon Skogseid.

Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.