FC MIDTJYL­LAND

BT - - SPORTEN - Karl- Jo­han Jo­hns­son Ada­ma Tam­bou­ra Mads Age­sen Mads Fen­ger Ale­xan­der Fischer El­mar Bjar­na­son Ni­co­laj Poul­sen Chri­sti­an Kel­ler Kasper Fi­sker Mikael Is­hak Vik­tor Lund­berg

MÅL: ( 88.). DOM­MER: Mads- Kri­stoff er Kri­stoff er­sen, 4 TIL­SKU­E­RE: 5.463 på Au­toC Park i Ran­ders

Op­stil­ling: 4- 4- 2

Snit: 4,7

UD­SKIFT­NIN­GER: Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen ( 02) ind for El­mar Bjar­na­son ( 46.). AD­VARS­LER: Kasper Fi­sker ( 88.)

RAN­DERS FC

1- 0 Mikael Is­hak ( 9.). 1- 1 Kri­sti­an Bach Bak ( 45.). 1- 2 Jakob Poul­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.