Sil­ke­borg smadrer Søn­derjy­ske

BT - - SPORTEN -

For blot an­den gang i sæ­so­nen gik Sil­ke­borg fra ba­nen med en sejr, så hvis du er en af dem, der fi k la­vet en T- shirt med ’ Jeg var der, da Sil­ke­borg vandt i Su­per­liga­en’, skal du nok på den igen. For det ske­te igen, da Søn­derjy­ske blev yd­my­get på eget græs med de van­vit­ti­ge cif­re 4- 1.

Det var el­lers hjem­me­hol­det – som for­ven­tet – der lag­de bedst ud i kam­pens spæ­de be­gyn­del­se. Men Sil­ke­borg stjal sce­nen, da Ro­bert Sko­vs frem­ra­gen­de skud på over­lig­ge­ren æn­dre­de kam­pen . Ripo­sten blev he­a­det ind af Mor­ten Beck, der hav­de få­et chan­cen på grund af en ska­de til Emil Sche­el un­der op­varm­nin­gen, og så gik Sil­ke­borg amok.

Kort eft er he­a­de­de Tom­my Be­ch­mann bol­den i eget net, men ma­re­rid­tet var dog ik­ke over­stå­et for hjem­me­hol­det, da Sil­ke­borg fi k lov at jub­le end­nu me­re. Ni­co­laj Rit­ter ban­ke­de kug­len i kas­sen til 3- 0, mens Ade­o­la Run­sewe send­te scor­in­gen til 4- 0 i kas­sen i an­den halv­leg. På trods af dra­ma med rødt kort til Sil­ke­borgs Si­mon Jakob­sen og re­du­ce­ring fra Mar­vin Pourié på straff e holdt Sil­ke­borg hjem med 4- 1 til stor over­ra­skel­se for samt­li­ge 21 mand, der var til­ba­ge på ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.