Brønd­by fi k for­å­rets før­ste sejr

BT - - SPORTEN -

Kønt var det ik­ke, men Brønd­by fi k den før­ste Su­per­liga- sejr i 2015 via 2- 0 over OB.

Thomas Frank kan ån­de let­tet op. I hvert fald for en stund. I gårs­da­gens se­ne Su­per­liga- op­gør fi k den pres­se­de Brønd­by­t­ræ­ner i fj er­de for­søg for­å­rets før­ste tre po­int.

De tryg­heds­ska­ben­de po­int kom i hus i en kamp præ­get af ro­det spil på den eft er­hån­den så be­ryg­te­de ba­ne på Brønd­by Sta­dion. Men al­li­ge­vel for­må­e­de hjem­me­hol­det at sco­re to fl ot­te mål. Eft er 17 mi­nut­ter score­de Brønd­bys sven­ske nyind­køb, Jo­han Lars­son, sit før­ste mål for klub­ben, da han fra kanten af fel­tet fl ug­te­de de blå- gu­le på 1- 0. Dét mål lag­de en dy­ne over op­gø­ret, der først igen fi k liv hen mod slut­nin­gen.

OB var in­eff ek­ti­ve og upræ­ci­se, mens Brønd­by spil­le­de med stor for­sig­tig­hed, ind­til 2- 0- træff eren kom.

Det gjor­de den få mi­nut­ter før tid, da fi nske Te­emu Puk­ki ud­nyt­te­de en frilø­ber skabt af Chri­sti­an Nør­gaard.

Den sær­de­les vig­ti­ge sejr kom der­med i hus. Den gi­ver Thomas Frank lidt til­trængt ro, mens Brønd­by på ny mel­der sig ind i kam­pen om tred­je­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.