FCN sej­re­de i sla­get om Sjæl­land

BT - - SPORTEN -

FC Nord­s­jæl­land er kom­met godt igen eft er en skidt Su­per­liga- start på for­å­ret, der bød på ne­der­lag til Ran­ders og Ho­bro. I går blev det til en 2- 0- sejr over nedryk­nings­tru­e­de FC Vestsjæl­land.

FCV har til gen­gæld end­nu ik­ke få­et po­int i for­å­rets før­ste fi re kam­pe og har ik­ke vun­det i de se­ne­ste ni Su­per­liga­kam­pe . Og det var ty de­ligt, at det slag­ne Sla­gel­se- mand­skab kæm­per med selv­til­li­den, for mu­lig­he­der­ne mang­le­de ik­ke for at kom­me på tav­len. Apo­sto­los Vel­li­os og Marc Ro­che­ster Sø­ren­sen brænd­te gæ­ster­nes stør­ste chan­cer i kam­pen.

Og­så FCN kæm­pe­de med skarp­he­den for en stund. Bå­de David Mo­berg og Gud­mun­dur Thora­rin­s­son bur­de væ­re kom­met på tav­len. I ste­det var det Gud­jon Bald­vin­s­son, der ud­nyt­te­de en elen­dig FCV - op­dæk­ning, da han brag­te FCN i front i før­ste halv­legs til­lægs­tid på et umar­ke­ret ho­ved­stød.

Døds­stø­det blev sat ind af David Mo­berg Karls­son på en god, gam­mel­dags kon­tra, som han ek­se­kve­re­de sik­kert til 2- 0 i an­den halv­leg. Kun ud­mær­ke­de ind­greb af FCV- må­l­mand, Thomas Mik­kel­sen, gjor­de, at ne­der­la­get ik­ke blev stør­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.