Cornelius en­de­lig på må­l­tav­len

BT - - SPORTEN -

Så ske­te det en­de­lig. FC Kø­ben­havns dyrt ind­køb­te og me­get ud­skæld­te an­gri­ber, An­dreas Cornelius, fi k sco­ret for før­ste gang i 2015 og blev mat­chvin­der, da Stå­le Sol­bak­kens trop­per i aft es be­søg­te Es­b­jerg og rej­ste hjem med en 1- 0- sejr.

An­gri­be­ren har ik­ke prø­vet at jub­le så­dan si­den 30. novem­ber, men 30 mi­nut­ter in­de i kam­pen på Blue Wa­ter Are­na steg han til vej­rs og pan­de­de fl ot bol­den i mål, på det præ­ci­se ind­læg fra Ludwig Au­gustin­s­son. Es­b­jergs må­l­mand, Martin Du­brav­ka, og Mi­cha­el Jakob­sen så skidt ud i si­tu­a­tio­nen.

Es­b­jerg lig­ger og kæm­per mod nedryk­ning i bun­den af Su­per­liga­en og hav­de tabt de se­ne­ste to kam­pe in­den mø­det med kø­ben­hav­ner­ne, og fru­stra­tio­ner­ne be­gyn­der at sid­de uden på tø­jet. I hvert fald blev træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen hen­vist til til­sku­er­plad­ser­ne midt­vejs i før­ste halv­leg for at spar­ke til fl ere vand­dun­ke.

Hjem­me­hol­det var el­lers ud­mær­ket med i kam­pen, men i en chan­ce­fat­tig kamp tog An­dreas Cornelius op­mærk­som­he­den med sit kun sjet­te mål i sæ­so­nen og sik­re­de ude­hol­det sej­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.