Stryg til Vi­borg HK i CL

Svær kvart­fi­na­le i ven­te

BT - - SPORTEN - STRYG Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

mål i det før­ste op­gør mel­lem de to i Vi­borg. Og de dan­ske me­stre mag­te­de ik­ke op­ga­ven i af­tes. Vi­borg tab­te igen og med en no­get stør­re må­l­m­ar­gin. 2232 tab­te det dan­ske mand­skab.

Hjælp fra Metz

Trods ne­der­la­get er det dan­ske hold al­li­ge­vel klar til kvart­fi­na­len, for­di Györ slog Metz i en an­den af grup­pens kam­pe.

Re­sul­ta­tet skub­ber Vi­borg HK ned på fjer­de­plad­sen i grup­pe 2, hvil­ket be­ty­der, at det er stor­hol­det Bu­duc­nost, der ven­ter i kvart­fi­na­len i Cham- pions Le­ague.

Det mon­te­ne­grin­ske stor­hold vandt over­le­gent grup­pe 1 med ot­te po­int ned til an­den­plad­sen, så det svin­gen­de Vi­borg HK- mand­skab får en ut­ro­lig svær ud­for­dring.

De to hold har mødt hin­an­den seks gan­ge før i Cham­pions Le­ague. Her har Bu­duc­nost vun­det fi­re gan­ge, mens Vi­borg har vun­det en. Det se­ne­ste op­gør var i 2012, hvor Bu­duc­nost vandt 2623. Den­gang var det dog et helt an­det Vi­borg HK- hold, som mød­te det mon­te­ne­grin­ske mand­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.