AGF ha­ler ind

BT - - SPORTEN - SPÆN­DING I TOP­PEN Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Kim Aa­bech blev mat­chvin­der for AGF, der vandt 1- 0 på ude­ba­ne mod AB i for­års­sæ­so­nens før­ste kamp for de to mand­ska­ber. Der­med hen­ter aar­hu­si­a­ner­ne tre po­int på Lyng­by.

Mor­ten Nord­s­trand fik sin of­fi­ci­el­le de­but fra start af Mor­ten Wieg­horst, men det var an­grebs­kol­le­ga­en Kim Aa­bech, som blev mat­chvin­der med sin scor­ing på straf­fes­park ef­ter 78 mi­nut­ters spil.

Ge­ne­relt var det en jævn­byr­dig af­fæ­re, men re­sul­ta­tet må trods alt si­ges at væ­re fortjent ef­ter det pres, som AGF lag­de især i an­den halv­leg.

Nær­mer sig Lyng­by

AGF har nu kun tre po­int op til Lyng­by, der tab­te til top­hol­det Vi­borg, på an­den­plad­sen, og der­med er aar­hu­si­a­ner­ne en anel­se tæt­te­re på op­ryk­nings­plad­ser­ne og den di­rek­te til­ba­ge­ven­den til Su­per­liga­en.

FC Roskil­de vandt over­ra­sken­de med 2- 1 på ude­ba­ne mod AC Hor­sens.

HB Kø­ge og FC Fre­de­ri­cia spil­le­de 0- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.