Sto­re ge­vin­ster trods fa­vo­rit­sej­re

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den To Tips13- tip­pe­re kan nu kal­de sig halv­mil­li­o­næ­rer eft er lør­dag. For blot to tip­pe­re kun­ne knæk­ke ko­den, og da der var trip­le ja­ck­pot, gav det in­tet min­dre end 635.473 kro­ner i ge­vinst.

Det var me­get op­sigtsvæk­ken­de med så sto­re præ­mi­er, for det kræ­ver nor­malt en en­kelt el­ler to sto­re over­ra­skel­ser, men kupo­nen hav­de tre sto­re fa­vo­rit­ter, og de vandt al­le.

Hen­holds­vis Ar­se­nal over West Ham, Bour­ne­mouth over Bla­ck­pool og Wat­ford over Re­a­ding var dem med mest til­lid, som al­le ind­fri­e­de for­vent­nin­ger­ne, men der var dog et par min­dre over­ra­skel­ser, hvor Aston Vil­las sejr i Sun­der­land og Car­diff s sejr i Brent­ford trods alt ik­ke hav­de vold­somt man­ge tip­pe­rens til­tro.

I næ­ste uge er man til­ba­ge til nor­ma­len på Tips13, hvor der alt­så sta­dig er en mil­li­on kro­ner til en en­lig 13’ er.

Ar­se­nals sejr over West Ham hjalp to tip­pe­re en godt en halv mil­li­on kro­ner. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.