2,00

BT - - SPORTEN -

Der bør væ­re lagt op til mas­ser af mål i det­te op­gør. Swan­sea har for va­ne at spil­le gan­ske åb­ne kam­pe, når man mø­der de sto­re hold i Pre­mi­er Le­ague. Syv gan­ge i sæ­so­nen har man spil­let mod » de fem sto­re « og al­le syv gan­ge er det endt med tre mål el­ler me­re. De lig­ger et sted i ta­bel­len, hvor de ik­ke kan ryk­ke ud og der­for li­ge så godt kan gå eft er den spink­le chan­ce for Eu­ro­pa, mens Li­ver­pool og­så er pi­sket til at vin­de og i øv­rigt har stor tvivl om for­sva­re­ren Martin Skr­tel. Der­for prø­ves et spil på tre mål el­ler i aft enens op­gør i Swan­sea.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.