2,25

BT - - SPORTEN -

Nor­malt be­ty der hjem­me­ba­nen me­get i Li­gue 2, men åben­bart ik­ke for Va­len­cien­nes. Fi­re gan­ge i det nye år har man op­t­rå­dt på eget græs og al­le fi re gan­ge har man for­ladt ba­nen som ta­be­re. Det kun­ne snildt bli­ve al­le go­de gan­ge fem. Stam­spil­ler­ne Ber­trand Laquait, Lo­ris Ne­ry, Fa­bri­ce Abri­el er al­le helt sik­kert ude, mens top­sco­rer Ry­dell Po­epon hel­ler ik­ke for­ven­tes klar, og det er al­vor­li­ge tab for et hold, som kæm­per en hård kamp imod nedryk­ning. Top­hol­det Troy­es er til­med ræk­kens bed­ste ude­hold. og tæt på stær­ke­ste op­stil­ling. 2- tal­let te­stes.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.