’’

BT - - SPORTEN - Aal­borg- træ­ner Jesper Jensen

Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at jeg no­gen­sin­de bli­ver ud­sat for en gen­ta­gel­se

» Nu er må­let for tu­ren an­der­le­des. Der skal team­bu­il­des, så vi før liga- slut­spil­let og po­kal­tur­ne­rin­gens Fi­nal4 har ge­nero­bret tro­en på eg­ne ev­ner. Det nyt­ter ik­ke, at vi bli­ver hæn­gen­de ved den dår­li­ge op­le­vel­se. Vi bin­de en sløj­fe om­kring kam­pen og se at kom­me vi­de­re, « sag­de Jesper Jensen.

Træ­ner Jesper Jensen fik en slem op­le­vel­se i går. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.