’’

BT - - SPORTEN - Jesper Nød­des­bo

Vi spil­ler vo­res hidtil bed­ste kamp i den­ne sæ­son

nings­rum­met be­løn­net os med to ek­stra fri­da­ge for. Det be­ty­der, at vi først skal mø­de ind til træ­ning igen på ons­dag, « sag­de Jesper Nød­des­bo med et smil.

Frem­ra­gen­de hold

Han lag­de ik­ke skjul på, at han hav­de for­ven­tet me­re mod­stand af Aal­borg- mand­ska­bet.

» Men når det er sagt, fi k vi be­vist, at vi rå­der over et frem­ra­gen­de hold, « sag­de Jesper Nød­des­bo, der har mål­sæt­nin­gen for den re­ste­ren­de del af sæ­so­nen klar.

» Det span­ske mester­skab skal i hus, og her­u­d­over sat­ser vi på at kva-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.