’’

BT - - NYHEDER - Han­nah Ben­tow

Der var man­ge af vo­res ven­ner i Is­ra­el med til fe­sten, og det var vir­ke­lig dej­ligt at se dem igen

Og det var da og­så ’ lidt un­der­ligt’ at få ga­ver af folk, man næ­sten ik­ke ken­der, for­tæl­ler Han­nah Ben­tow.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.