Hvor­dan be­gynd­te USAs afl yt­nings­skan­da­le?

BT - - DEBAT -

Edward Snow­dens af­slø­rin­ger af Na­tio­nal Securi­ty Agen­cy, NSA’s, mas­si­ve afl yt­nin­ger og over­våg­ning og­så af eg­ne bor­ge­re var po­li­tisk spræng­far­li­ge. Ci­tizen­four teg­ner et po­rtræt af Snow­den og op­rul­ler sam­ti­dig den ner­vepi­r­ren­de og vold­som­me pro­ces, der var for­bun­det med af­slø­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.