Min­dre Støj­berg, me­re Jensen

BT - - DEBAT -

Det hed­der sig, at Ven­stres ud­læn­din­gepo­li­tik går på » to ben « , men det lig­ner no­get fra mi­ni­ste­ri­et for gak­ke­de gan­g­ar­ter, når det ene til­hø­rer In­ger Støj­berg og det an­det Kri­sti­an Jensen. (...) Desvær­re tæl­ler kun hen­sy­net til DF og hard­li­ner­ne i Ven­stre for Løk­ke, der le­ver med sin næst­for­mand på tå­lt op­hold, selv om han fortje­ner bed­re. Min­dre Støj­berg, me­re Jensen, tak.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.