Tra­fi kpo­li­tik er kørt i grøft en

BT - - DEBAT -

Mær­ke­ligt nok har Ven­stre ik­ke no­get svar på, hvad de vil stil­le op med tra­fi kaft alen, så­fremt re­ge­rin­gen skift er far­ve. Selv­føl­ge­lig kan V hel­ler ik­ke frem­tryl­le nye tog fra den ene dag til den an­den. Men op­po­si­tio­nen bør kun­ne præ­ste­re en me­re tro­vær­dig plan end den fo­re­lig­gen­de. Og den bør in­de­hol­de star­ten på ud­bud af jer­n­ba­ne­kørs­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.