Re­kord­man­ge børn skal sam­le skrald i na­tu­ren

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix

90.000 børn skal sam­le af­fald i det fri, når sko­ler og bør­ne­ha­ver hjæl­per Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­nings na­tio­na­le af­falds­ind­sam­ling fra man­dag 13. april og en uge frem.

Det er re­kord­man­ge børn sam­men­lig­net med tid­li­ge­re år. Se­ne­ste re­kord blev sat i 2012, hvor 70.000 børn hjalp na­tu­ren med at bli­ve re­ne­re.

» Det er me­get glæ­de­ligt, at så man­ge sko­ler og in­sti­tu­tio­ner væl­ger at ta­ge en dag ud af ske­ma­et og gi­ve na­tu­ren en hånd, « si­ger Ole Laur­sen, der er le­der for Af­falds­ind­sam­lin­gen hos Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.