P- vag­ter fryg­ter chi­ka­ne med ny uni­form

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen An­ne La­vendt Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TØJ

Det er ik­ke al­tid kun go­de ting, det fø­rer med sig, hvis man som par­ke­rings­vagt er let at få øje på i tra­fik­ken.

De kø­ben­havn­ske par­ke­rings­vag­ter skal ud­sty­res med en ny skrig­gul jak­ke for at øge sik­ker­he­den. Men par­ke­rings­vag­ter­ne har dår­li­ge er­fa­rin­ger med far­ve­de klæ- der og sy­nes der­for ik­ke om tøjskif­tet.

» Vi ved, at det fak­tu­elt gi­ver fle­re pro­ble­mer med chi­ka­ner og pro­vo­ka­tio­ner, når uni­for­mer­ne er i pang­far­ver i ste­det for den ty­pe, man har i dag, som er mør­ke og neut­ra­le og ud­strå­ler en form for myn­dig­hed, « si­ger Re­i­ner Burgwaldt, der er sek­tor­for­mand i FOA.

År­sa­gen til de nye, selvly­sen­de frak­ker er et krav fra EU om, at par­ke­rings­vag­ter­ne skal ha­ve tøj på, der ly­ser i tra­fik­ken.

Ef­ter or­dre fra EU skal dan­ske par­ke­rings­vag­ter ha­ve nye jak­ker.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.