Ts­u­na­mi af kon­ver­te­rin­ger un­der op­sej­ling

BT - - NYHEDER -

Syv uger in­den næ­ste op­si­gel­ses­frist for bo­li­ge­je­re med fast ren­te er der al­le­re­de op­sagt lån for over 21 mia. kr. Til sam­men­lig­ning var der ved de to fo­re­gå­en­de op­si­gel­ses­fri­ster kun op­sagt lån for 5- 6 mia. kr. syv uger in­den fri­sten. Det skri­ver Li­se Nytoft Berg­mann, bo­li­gø­ko­nom i Nor­dea, i en pres­se­med­del­el­se. Hun me­ner li­ge­frem, at der bli­ver ta­le om en kon­ver­te­ringsts­u­na­mi.

» Det ty­der på, at vi får den stør­ste kon­ver­te­rings- bøl­ge i ny­e­re tid. Det er kun ét kvar­tal si­den, at kon­ver­te­rings­bøl­gen rul­le­de sid­ste gang. På det tids­punkt nå­e­de de sam­le­de op­si­gel­ser op på 91 mia. kr., hvil­ket var det stør­ste be­løb i 10 år. Men nu ser det alt­så ud til, at den re­kord bli­ver kortva­rig, « skri­ver Li­se Nytoft Berg­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.