ERI­TREA

BT - - NYHEDER -

Der er kræn­kel­ser af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, li­ge­som bå­de mænd, kvin­der og børn til­ba­ge­hol­des. Så­dan ly­der kon­klu­sio­ner­ne i en fo­re­lø­big rap­port fra FN om si­tu­a­tio­nen i det østafri­kan­ske land Eri­trea. » De fl este eri­tre­e­re har in­tet håb for de­res frem­tid, « si­ger for­man­den for FNs eft er­forsk­nings­hold, Mi­ke Smith . BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.