STOR­BRI­TAN­NI­EN

BT - - NYHEDER -

Ho­ved­kvar­te­ret for det en­gel­ske Me­tro­po­li­tan Police, Scot­land Yard skal nu un­der­sø­ges for kor­rup­tion eft er an­kla­ger om, at der er ble­vet dæk­ket over mis­brug af børn, for­di po­li­ti­be­tjen­te og par­la­ments­med­lem­mer har væ­ret in­vol­ve­ret. Det er Den Uafh æn­gi­ge Po­li­tik­la­ge Kommission, IPCC, der skal gen­nem­fø­re un­der­sø­gel­sen. Der er 14 sa­ger om på­stå­et kor­rup­tion, som går helt til­ba­ge fra 1970er­ne og op til 2005. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.