MARS

BT - - NYHEDER -

Ny forsk­ning vi­ser, at en del af pla­ne­ten Mars var dæk­ket af hav for 4,5 mil­li­ar­der år si­den. » Vi kan kon­klu­de­re, at Mars har væ­ret dæk­ket af 20 pro­cent vand. Det åb­ner for mu­lig­he­den for, at pla­ne­ten har væ­ret be­bo­e­lig, og at liv kan ha­ve ud­vik­let sig på Mars, « si­ger Geroni­mo Vil­la­nu­e­va, for­sker ved Nasas God­dard Spa­ce Flight Cen­ter, til den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.