SEY­CHEL­LER­NE

BT - - NYHEDER -

I de­cem­ber sid­ste år fi k de hver knap 20.000 kro­ner i er­stat­ning fra den dan­ske stat for ube­ret­ti­get fri­heds­be­rø­vel­se, men nu mod­ta­ger ni so­ma­li­ske pira­ter de­res straf på Sey­chel­ler­ne: De er al­le ble­vet idømt 14 års fængsel . De ni so­ma­li­e­re var sig­tet for pira­te­ri eft er at ha­ve for­søgt at kapre det dan­ske fragtskib Torm Kansas i 2013. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.