’’

BT - - SPORTEN - Lars Ja­cob­sen

Vi sy­nes, det er fair med en re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret løs­ning

ik­ke råd til, « si­ger DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Høy­er, til BT med hen­vis­ning til, at DBU over de se­ne­ste to år har haft et un­der­skud på 15 mio. kr.

» Jeg er glad for bud­ska­bet og sig­na­let om, at spil­ler­ne er klar til at ta­le løn­ned­gang. Men vi kan sim­pelt­hen ik­ke se det på det ud­kast, de er kom­met med. DBU øn­sker en sam­let be­spa­rel­se på 17 pro­cent. Men det, Spil­ler­for­e­nin­gen kræ­ver,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.