DBUs for­slag til en lands­holds­af­ta­le

BT - - SPORTEN -

28. FE­BRU­AR KUN­NE

BT præ­sen­te­re DBUs ud­spil til en ny lands­holds­af­ta­le, der over 13 si­der be­skri­ver vil­kå­re­ne i den af­ta­le, spil­ler­ne blev bedt om at un­der­skri­ve, hvis de frem­over vil­le væ­re en del af lands­hol­det. In­gen af spil­ler­ne skrev un­der. Her ses de vig­tig­ste strids­punk­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.