GØ­RE

BT - - SPORTEN -

TTIIRRSSDDAAGG 1 71.7 M. MARATRST 2S0 125015

Det vil ta­ge lang tid for lands­hol­det at rej­se sig oven på den ud­mat­ten­de kon­flikt mel­lem DBU og spil­ler­ne, me­ner kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Chri­sti­an J. Schultz. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.