Frank­rig for­ven­ter dansk hold i stær­ke­ste op­stil­ling

BT - - SPORTEN - FOR­VEN­TER LØS­NING Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Dan­marks kom­men­de test­mod­stan­der Frank­rig for­ven­ter, at Dan­mark stil­ler i stær­ke­ste op­stil­ling, når de to hold mø­des 29. marts i St.- Étien­ne.

Hvis DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen ik­ke bli­ver enig om en ny lands­holds­af­ta­le in­den kam­pen, kan land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen bli­ve tvun­get til at stil­le med et B- hold be­stå­en­de af spil­le­re uden for Spil­ler­for­e­nin­gen. Et B- hold, som et fransk A- lands­hold in­tet vil få ud af at spil­le imod.

Ind­til vi­de­re får det dog ik­ke det fran­ske fod­bold­for­bund, FFF, til at æn­dre pla­ner for kam­pen. For­bun­det for­ven­ter, at Dan­mark kom­mer i stær­ke­ste op­stil­ling, ly­der det fra en pres­se­talskvin­de fra FFF:

» Vi af­ven­ter svar fra den dan­ske fod­bol­dor­ga­ni­sa­tion ( DBU red.), men vi for­ven­ter, at DBU fin­der ud af en løs­ning med spil­ler­ne før de­ad­li­ne. «

I Frank­rig for­ven­ter man, at Ka­rim Ben­ze­ma og Paul Pog­ba ( th.) vil få kva­li­fi­ce­ret mod­stand af Dan­mark. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.