TRANS­FER­MAR­KE­DET

BT - - SPORTEN -

FI­FA slår sta­dig på trom­me for en vis form for re­gi­stre­ring, og den op­ga­ve plan­tes på de na­tio­na­le fod­bold­for­bunds bor­de.

Re­gi­stre­ring som ’ mel­lem­mand’ kræ­ver som ud­gangs­punkt blot or­dent­lig øko­no­mi og et ’ up­let­tet ry’, men hvor­dan spil­ler­mar­ke­dets ak­tø­rer el­lers skal tøj­les, det er op til det na­tio­na­le for­bund, og her er der nok at ta­ge fat på for DBU.

For det før­ste har FI­FA som ret­tes­nor ud­stuk­ket en grund­læg­gen­de af­løn­nings­mo­del for ’ mel­lem­mænd’ som væ­ren­de tre pro­cent af spil­le­rens årsløn og/ el­ler tre pro­cent af trans­fe­ren - alt­så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.